Keller zhodnotil momentální situaci v EU kriticky. “Myslím, že pro začátek by stačilo udělat z Evropy normálně fungující politický útvar. Ten se pozná podle toho, že má vnější hranice, které je schopen a ochoten si ohlídat. Dále podle toho, že ho řídí politici, kteří zodpovídají za svá rozhodnutí. Myslíte si, že von der Leyenová bude za něco zodpovídat během třiceti let, kdy budou naši potomci splácet dluh, který se svými kolegy a kolegyněmi zařídila? A do třetice je třeba, aby mohli voliči kontrolovat politiky, kteří stojí v čele. V případě Evropské unie není, bohužel, splněn ani jeden z těchto tří základních předpokladů. Přitom bychom to potřebovali jako sůl,” řekl.

Poslanec Miroslav Kalousek nedávno varoval před blížícím se zhroucením penzijního systému i v návaznosti na současný deficit rozpočtu. “Kolem roku 2030, kdy půjdou do penze Husákovy děti, se systémy penzijního a zdravotního pojištění začnou řítit do obrovských deficitů. A jestli se k tomu roku 2030 dopotácíme vyčerpáni stamilionovými deficity – protože vláda plánuje konsolidaci veřejných financí na sedm let, do roku 2028 – bude to mimořádně obtížná situace,” tvrdil Kalousek.

Keller však jeho názor umlčel. “Víte, já začínám být pamětník. Tato varování u nás zaznívají pravidelně už od 90. let minulého století. Hlasitěji zaznívala vždycky, když se někdo chystal zakládat soukromé penzijní fondy,” začal.


@em-1


“Po většinu času, který od té doby uplynul, byl Miroslav Kalousek ve významných stranických a státních funkcích. Po třiceti letech veleúspěšné politické dráhy začíná naříkat, že ty skutečně důležité věci neřešili. Proč nevrátí plat, který za tu dobu ve všech těch funkcích pobíral za vydatné sponzorské účasti daňových poplatníků? Jsem si jistý, že z těch částek  by mohl spokojeně žít nejméně jeden průměrně početný domov důchodců ještě dlouho po roce 2030,” uzavřel.