Lázně Kyselka při Karlových Varech patřily kdysi k nejkrásnějším v Evropě. Tomu je ale konec. A to kvůli totální bezohlednosti a ignoranci Alessandra Pasqualeho a jeho společnosti Karlovarské minerální vody (KMV). Národní chráněná památka se teď nachází ve zchátralém stavu před totální devastací. Právě Lázně Kyselka jsou původem minerálky Mattoni, těžby surovinového bohatství české země, která vydělává společnosti KMV miliardy dodnes. KMV si neuvědomuje, že vlastnictví znamená i zodpovědnost!
Karlovarské minerální vody zajímají pouze miliardové výdělky z těžby surovinového bohatství české země, které si její majitel Alessandro Pasquale vyvádí mimo Českou republiky namísto toho, aby alespoň nutnou část obřích zisků investoval do regionu.  Generální ředitel Karlovarských minerálních vod Alessandro Pasquale dokonce uštědřil facku jednomu z památkářů, který jej na veřejnosti vyzýval k převzetí zodpovědnosti a obnovu zdevastovaných historicky ceněných objektů v lázních Kyselka.
Po několikaleté iniciativě Asociace sdružení pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví ČR, která vyvolala nebývalý zájem veřejnosti a médií, byly KMV donuceny začít napravovat své devastátorské počínání v tomto malebném údolí.
Viceprezident ASORD Martin Kadrman navíc uvádí, že Antonio Pasquale, otec současného generálního ředitele KMV, má propojení na firmu C.T.S. Duo. Té prý patří většina nemovitostí. „Mattonka by tak měla být odpovědná za současný neutěšený stav objektů v bývalém lázeňském areálu,“ zdůraznil.