„Politicky ustavená komise ve své zprávě nedospěla k žádným novým informacím. Jen opakuje tvrzení, se kterými někteří politici přichází už více než deset let. Kdykoliv ale byla tato tvrzení konfrontována s fakty či prověřována nezávislými institucemi, neobstála,” uvedla Bakalova tisková mluvčí Šárka Samková.

 

Sněmovní vyšetřovací komise podá v souvislosti s někdejší privatizací OKD trestní oznámení na bývalé ministry za ČSSD Bohuslava Sobotku a Milana Urbana a za ODA Vladimíra Dlouhého a Jiřího Skalického.

 

Trestnímu oznámení budou čelit také podnikatelé Zdeněk Bakala a Viktor Koláček, kteří byli s OKD spojeni, bývalý šéf Fondu národního majetku Roman Češka i další lidé.

 

Vladimír Dlouhý je také přesvědčen o tom, že se v souvislosti s těžební společností OKD žádného protizákonného jednání nedopustil. Sněmovní vyšetřovací komise, která na něj jako někdejšího ministra průmyslu a obchodu podá trestní oznámení mohla mít podle něho politické motivace.

 

„Výsledek jejího vyšetřování, podle něhož bude komise mimo jiné i na mě jako bývalého ministra průmyslu a obchodu podávat trestní oznámení, odmítám,” uvedl Dlouhý v tiskové zprávě. Dlouhý podotkl, že členy komise seznámil se všemi skutečnostmi, které mu byly o privatizaci OKD v 90. letech známy.

 

„Jsem přesvědčen, že jsem se žádného údajného protizákonného jednání nedopustil a rovněž věřím, že ke stejnému závěru dospějí příslušné orgány, bude-li trestní oznámení vskutku podáno,” zdůraznil Dlouhý.

 

@em-1

 

Bývalý šéf Fondu národního majetku (FNM) Roman Češka tvrdí, že o privatizaci OKD nerozhodoval, nepodílel se na jejím zpracování ani na schvalování privatizačního projektu, nejednal ani o prodeji akcií.

 

Na dotaz ohledně trestního oznámení uvedl, že těžko může věcně reagovat, když neví, co je mu kladeno za vinu. „Mohu se jen domnívat, že zařazení mého jména na seznam lidí, které navrhuje komise stíhat, je omyl vyplývající z toho, že členové vyšetřovací komise neví zhola nic o tom, jak probíhala privatizace, respektive že jejich závěry nejsou věcné, ale politické,” uvedl Češka.

 

@em-2