Economia a.s.

Jedná se o firmu vydávající ekonomická a odborná periodika. Zdeněk Bakala se Economie zmocnil v roce 2008, kdy ji odkoupil od německého giganta Verlagsgruppe Handelsblatt. Economia vydává hned několik populárních časopisů, nejprodávanější je deník Hospodářské noviny. Hned za ním následují další známé týdeníky Respekt, Ekonom a řada odborných titulů jako Logistika, Moderní řízení a Právní rádce.