Za podpis osudového dokumentu měla nejstarší Slavíkova dcera obdržet v roce 2015 od táty jednorázové “odstupné” 100 tisíc eur, v přepočtu cca 2,6 milionu korun. “Ona se jednou a provždy vzdala dědického práva smlouvou se zůstavitelem, tedy otcem, takže by neměla mít nárok na žádné dědictví,“ tvrdí právník Michal Janíka, který dodal, že přece existuje jedna možnost, aby na na kus dědictví dosáhla i ona.


“Zrušit dohodu se zůstavitelem, který nežije, nejde! Ale může uzavřít, po dohodě s nimi, dědickou dohodu s vdovou a všemi sestrami. To ale může být složité, protože za nezletilé sestry bude rozhodovat soud a může vše trvat,“ dodal právník. Dominika má tedy jedinou možnost, a to uprosit či jinak přesvědčit Ivanu Gottovou, aby s ní uzavřela novou smlouvu, která by i ji “vrátila zpět do hry”.


Dominika se vzdala dědictví v roce 2015, kdy její otec Karel Gott bojoval s rakovinou mízních uzlin. Kdyby snad zkusila platnost smlouvy o vzdání se dědictví napadnout s  tím, že mohla být v okamžik podpisu pod vlivem alkoholu a léků (roky totiž bojovala se závislostí), bude mít smůlu.


@em-1


"Notář je tam od toho, aby probral pohnutky, které k tomu člověka vedou, nebo ho poučil o důsledcích. Je to náročné jednání a nedokážu si představit, že by to notář sepsal s někým, kdo není orientovaný,“ vyjádřil se elitní český notář. Veškeré úkony ve formě notářského zápisu se tak podle něj velmi těžko napadají z takových důvodů. "Notář je tam od toho, aby si to ověřil. Právě proto, že když se to jednou podepíše, tak už se nedědí. Teoreticky to vyloučené není, ale v praxi je to složité,“ dodal.


@em-2