Pokud jde o zmíněnou komunistickou europoslankyni, tak Konečná 26. března hlasovala pro „Usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 o základních právech lidí afrického původu v Evropě (2018/2899(RSP)),“ ve kterém se v článku 23 říká: „Evropský parlament žádá Komisi a členské státy, aby s ohledem na stávající právní předpisy a postupy zajistily bezpečné a legální cesty pro přistěhovalce, uprchlíky a žadatele o azyl, kteří chtějí vstoupit do EU.“

 

Mnoha diskutovanou záležitostí byla v Evropském parlamentu otázka uprchlíků ze Sýrie.

18. května Evropský parlament přijal usnesení s názvem Strategie EU pro Sýrii, ve kterém členské státy vyzývá k dalšímu přijímání uprchlíků ze Sýrie, a to za situace, kdy se Česká republika pod hrozbou sankcí brání přijetí tisíců migrantů podle kvót EU.

 

Evropský parlament v usnesení „vyzývá členské státy EU, aby projevily větší odhodlání při sdílení odpovědnosti a umožnily uprchlíkům, kteří utíkají z válečných oblastí v Sýrii, nalézt ochranu za hranicemi bezprostředně sousedícího regionu, a to i prostřednictvím programů přesídlování a přijímání uprchlíků“. Jinými slovy: poslanci, kteří hlasovali pro, podpořili via facti, aby si Česká republika převzala více uprchlíků ze Sýrie.

 

Pro usnesení hlasovali tito zástupci České republiky v Evropě: Telička, Ježek, Charanzová (zvolení za ANO), Zdechovský, Šojdrová, Svoboda za KDU-ČSL, Štětina, Niedermayer za TOP 09, Polčák ze STAN, Poc a Poche z ČSSD.

 

Pokud jde přímo o zavedení kvót na imigranty, již 29. dubna 2015 přijal Evropský parlament usnesení o tragédiích, k nimž došlo v poslední době ve Středozemním moři, a o migrační a azylové politice EU, které obsahuje bod č. 8, kde se vyzývá Evropská komise, aby zavedla závazné kvóty k rozdělování žadatelů o azyl mezi všechny členské státy. Při hlasování o zařazení bodu č. 8 do usnesení, které prošlo většinou 438 hlasů, hlasovali pro Pavel Poc, Olga Sehnalová a Miroslav Poche, čímž tedy podpořili kvóty na imigranty.

 

@em-1

 

Vzhledem k tomu, že stále více afrofobních útoků v Evropě v poslední době přímo směřuje na státní příslušníky třetích zemí, zejména na uprchlíky a migranty (z přijatého textu B8-0212/2019)

 

Při hlasování o usnesení jako celku, kde byl i bod č. 8 zahrnující podporu kvót na imigranty, hlasovali pro Jan Keller, Pavel Poc, Olga Sehnalová a Miroslav Poche z ČSSD, Luděk Niedermayer, Stanislav Polčák a Jaromír Štětina z TOP 09/STAN a dále také Pavel Svoboda, Tomáš Zdechovský a Michaela Šojdrová z KDU-ČSL. Tím tedy podpořili usnesení včetně kvót na imigranty.

 

@em-2