V září 2008 zastupitelé města Opava schválili koupi budovy komplexu budov obchodního domu Slezanka z doby socialistické výstavby a podílu v sousední budově komplexu v historickém centru Opavy za 270 milionů korun. Město nemovitost (resp. podíl) odkoupilo od fyzické osoby – majitele Jiřího Škamrady.


@em-l Záměrem vedení města bylo obchodní dům buď zbourat, nebo zrekonstruovat. Tehdejší primátor města Zbyněk Stanjura (ODS) k tomu řekl: „Je to nešťastné řešení v srdci městské památkové zóny. Revitalizací celého náměstí chceme vrátit do centra Opavy život, který se přesunul do okrajových částí s hypermarkety.“ Stanjura připustil, že revitalizace náměstí nebude ekonomicky výhodná, ale městu se vyplatí, neboť získá atraktivní centrum.
Na nákup částí obchodního komplexu Slezanka za 270 milionů korun a na rekonstrukci obecního domu si město Opava vzalo 400milionový úvěr. Samotná částka 270 milionů vzbudila značné pochyby. Tehdy opoziční zastupitelka Pavla Brady k tomu řekla: „270 milionů podle mých výpočtů, jako že jsem soudní znalec na oceňování nemovitostí, je tak 2x vyšší částka, než, než odpovídá skutečnosti.“ I samotný primátor Zbyněk Stanjura připustil, že cena je vysoká. Jak se Slezankou město naloží, vysvětlil Stanjura na jaře 2009 slovy: „Naše představa je, že my budeme vlastnit pozemky, najdeme soukromého investora, který udělá něco jako architektonickou soutěž a nás, jako majitele pozemků, požádá o to, abychom řekli, kterou který ten návrh bychom podpořili.“


Nedlouho před komunálními volbami došlo v červnu 2010 na jednání zastupitelů města k neobvyklé události. Zastupitelé měli rozhodnout, zda pozemky pod Slezankou město slíbí prodat jednomu ze dvou zájemců. Radní města se přitom předtím shodli, že vhodnějším zájemcem měla být společnost, jež nabídla cenu o několik milionů nižší než druhý zájemce (téměř 190 milionů oproti 206 milionům korun).


Navíc, budoucí smlouva mezi městem a zájemcem měla být pro město nápadně nevýhodná. Tehdejší opoziční zastupitelka Pavla Brady konstatovala: „Předkládaná smlouva znamenala obrovské závazky pro město. Mohlo se stát, že se příštích dvacet let nebude se Slezankou nic dít, a město s tím nebude schopno nic udělat. Ve smlouvě na to nemělo žádné páky. Navíc hrozilo, že bychom jako město dotovali soukromý subjekt bezúročnou půjčkou téměř dvě stě milionů korun na třináct let, a to přestože jsme si na nákup Slezanky půjčili peníze a platíme úroky.“ Krátce před jednáním zastupitelů o příslušném bodu však Stanjura bod z jednání stáhl.


Nové vedení města se v roce 2011 rozhodlo naložit se Slezankou jinak a poloprázdný objekt pronajalo na 20 let . Nájemce však nebyl schopen platit dohodnuté nájemné a po čase s ním byla smlouva ukončena. Objekt tak opět padl na bedra města. Část je pronajata.