„V praxi plzeňského krajského soudu jde už o třetí znalecký posudek, kdy docent Hynek nevyšetřil poškozeného a stanovil diagnózu, což je v naprostém rozporu se zákonem o znalcích a v rozporu s jakoukoliv etikou. Pokud ta věc neskončí trestním stíháním tohoto znalce, pak by měla vyústit v pozastavení jeho znalecké činnosti,“ uvedl Špeta v odůvodnění rozsudku v případu podvodu a vydírání při poskytování nebankovních půjček.


@em-l

Právě u jedné z poškozených, která obžalovanému sedla na lep a přišla o střechu nad hlavou, se v důsledku této emočně vypjaté situace rozvinula posttraumatická stresová porucha, což potvrdily posudky psycholožky a psychiatra, kteří ženu v průběhu trestního řízení vyšetřili. Podle závěru oponentního posudku, jejž vypracoval Hynek na žádost obhajoby, není prokazatelné, že vznik duševní nemoci poškozené souvisel právě s jednáním obžalovaného.


„Se závěry kolegů jsem se neztotožnil a jejich interpretaci považuji za nešťastnou a z odborného hlediska za nesprávnou,“ prohlásil Hynek. Poukázal na to, že na poškozenou působilo více stresových faktorů. „V lidské psychice nejsme schopni rozlišit, který ze stresových faktorů z té které konkrétní situace působí víc, méně nebo nepůsobí vůbec. Tedy který je ten rozhodující pro vznik posttraumatické poruchy,“ uvedl Hynek.


„V tomto případě bylo špatně interpretováno, že pouze jediný faktor vedl u poškozené ke vzniku této duševní poruchy,“ doplnil obhajobu svého posudku Hynek.