"Vrchní soud rozhodl tak, že rozsudek ohledně všech obžalovaných v celém rozsahu zrušil a věc vrátil našemu soudu k novému projednání a rozhodnutí. Odůvodnění je velmi obsáhlé, soud musí znovu zvážit provedené důkazy, případně dokazování doplnit," řekla mluvčí Městského soudu v Praze Markéta Puci.
Obžalobě čelí bývalý ředitel sekce strukturálních fondů MPO Miroslav Elfmark, bývalý ředitel odboru koordinace fondů Břetislav Grégr a Zuzana Matějíčková, která vedla odbor implementace strukturálních fondů. Podle státního zástupce Grégr s Elfmarkem odpovídali za přípravu a znění programu, jehož cílem bylo pomocí záruk usnadňovat uskutečnění projektů malých a středních podnikatelů. V roce 2007 uzavřeli s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou dohodu, na jejímž základě byla banka bez výběrového řízení pověřena správou záručního fondu.


V záruční bance přitom měly podle žalobce tehdy podíl i soukromé subjekty, a úředníci tak poškodili další potencionální uchazeče o správu fondu. Oba obžalovaní také podle státního zástupce prosadili, aby odměny pro banku mohly přesáhnout limity stanovené evropskou legislativou.


Žalobce tvrdí, že obžalovaní České republice způsobili škodu přes 2,7 miliardy korun. Dalších 1,8 miliardy je podle něj škoda způsobená Evropské unii neoprávněným použitím peněz z Evropského fondu pro regionální rozvoj.


@em-1