Matovič získal magisterský titul v roce 1998 na Fakultě managamentu Univerzity Komenského v Bratislavě. Na jeho diplomovou práci měli slovenští novináři políčeno už před osmi lety, tehdy však do ní mohli jen nahlédnout, píše Denník N.

Ten si práci podle čtvrtečního článku prohlédl v univerzitní knihovně a zjistil, že Matovič čerpal pouze ze dvou knih, které citoval mnohem méně, než by podle citačních pravidel správně měl.

Jedinou výjimkou byla strana, kde údajně citoval definici daňového systému podle zákona o soustavě daní. Kromě úvodu a závěru tudíž do práce nevložil žádnou vlastní myšlenku. A když se v původních zdrojích objevily citace, Matovič je převzal beze změny. Předseda vlády je tak zřejmě dalším usvědčeným plagiátorem ve své vládě.