První chráněná dílna byla založená v roce 2008 a v tom samém roce získala statut chráněné dílny (obecný název pro dílnu určenou pro práci lidí se zdravotním postižením). Od roku 2012 se tato firma začala aktivně zapojovat do veřejných zakázek. 
Zákonem o veřejných zakázkách se měly zvýhodnit firmy zaměstnávající alespoň 50% zdravotně postižených lidí. To proto, aby hendikepovaní snadněji získávali práci. Podle zákona platilo, že chráněné dílny měly automatické 15% zvýhodnění pro posuzování cenových nabídek. V praxi to znamenalo, že zákon umožnil chráněným dílnám nepředložit v soutěži nejvýhodnější nabídku, a přesto vyhrát.


@em-l

To ovšem využila i První chráněná dílna a postupně začala získávat stovky státních zakázek. Společnost se hlásila do všech možných odvětví - dodávky traktorů, ocelových svodidel, plicní ventilace, odvozu kamence… Na výsledném dodání zboží, služeb či stavebních prací se však hendikepovaní lidé, kvůli kterým byla tahle firma na zakázku vybrána, nepodíleli vůbec nebo jen minimálně. A zadavatel mohl jen nečinně přihlížet.
Rok za rokem se kapsy hezky plnili

Rok 2014 znamenal pro První chráněnou dílnu dobrý start byznysu. Společnost vyhrála 35 zakázek ve výši více než 84 milionů korun. 

V roce 2015 se firmě dařilo ještě mnohem víc. Podařilo se jí získat až 229 státních zakázek ve výši až (podržte se) 571 milionů korun! Takovou obrovskou částku si nedovedeme představit ani ve snu. Firma tradičně 90% zakázek řešila skrz jiné dodavatele a na své zdravotně postižené zaměstnance ani nepomyslela.

V roce 2016 vláda zrušila 15% zvýhodnění chráněných dílen. První chráněná dílna však i v tomto roce vyhrála 130 zakázek. Pražská Nemocnice Na Bulovce zadala v letech 2016 a 2017 bez výběrového řízení zakázky na léky a ortopedické implantáty za více než 800 milionů korun. Dodávala však zboží i dalším zdravotnickým zařízením v Plzni, Olomouci, Brně a Opavě. Jenom od července 2016 lze dohledat přes 500 zmluv za stovky milionů. 

V souvislosti s manipulací se zakázkami čelí kromě šéfa firmy Tomáše Horáčka obvinění dalších osm lidí. Měl by mezi nimi být například šéf Nemocnice na Bulovce František Novák, bývalá ředitelka nemocnice Andrea Vrbovská nebo ředitel Nemocnice na Františku Robert Zelenák. Na Horáčka a Vrbovskou uvalil soud vazbu. Zbylí obvinění jsou zatím stíháni na svobodě.