Zábavný pořad, kde vystupoval se svým synem, měl jiný formát než je tomu v Show Jana Krause. Moderátor byl v pozici dotazovaného, sekundoval mu syn David, který zároveň prozrazoval pikantnosti z jejich rodinného života. A zároveň se staral o hudební vložky. 


Umělci si za tento devadesátiminutový výkon účtovali téměř sedmdesát tisíc korun, což pokrývalo jejich honoráře i cestovní náklady. Pořadatel dle uvedeného časopisu musel rovněž zajistit halu a technické vybavení. Zároveň si otec a syn Krausovi měli žádat čistou, vytápěnou a upravenou šatnu s teplou vodou, mýdlem, ručníky a zrcadlem. Přáli si mít nachystané občerstvení formou obložené mísy, pečivo, perlivou vodu a džus.


@em-1


Do smlouvy, kterou má údajně magazín Sedmička k dispozici, pak měli vyloženě uvést, že v rámci propagace zájezdové pořadu je třeba dodržet jeho přesný název a nijak ho nespojovat se známým televizním formátem Show Jana Krause. V opačném případě hrozila pokuta ve výši sto tisíc korun, jak uvádí Sedmička.


@em-2