Kvůli vzpouře uprchlíků v Bělé se ministerstvo vnitra již rozhodlo posílit ochranu tohoto zařízení. Jak vyplývá z ankety Blesku v Bělé a okolí, lidé však nadále mají obavy, co by se dělo, kdyby se běžencům podařilo utéct. Situace je tak nadále napjatá. Moderátor David Vaníček se v pořadu S prezidentem v Lánech zeptal hlavy státu i na problém Bělé.


Zvládá podle Zemana policie nastalou situaci? "Já jsem měl před několika dny poradu s panem ministrem vnitra a panem policejním  prezidentem. Ocenil jsem nasazení policie a podpořil jsem záměr toto nasazení ještě zesílit," uvedl tehdy Zeman v pořadu Blesku.


Zeman ve vysílání Blesk TV uvedl, že k uprchlíkům by se měly zmínit tři věty: "První věta zní: Nikdo vás sem nezval. Druhá věta: Když už tady jste, tak musíte respektovat naše pravidla, stejně jako my respektujeme pravidla, když přijedeme do vaší země. Třetí věta: Když se vám to nelíbí, běžte pryč."


K těmto větám přidal Zeman i svůj komentář. "Možná že tyto tři věty bude někdo považovat za apel na nejnižší lidské pudy, ale já si myslím, že je to stejný postoj, jako mají Maďaři, když staví svůj plot proti Srbsku."


"Těmto lidem nejlépe pomůžeme na jejich území," zopakoval Zeman své přesvědčení. A pokračoval: "Někdo říká, že odcházejí ti nejhorší – to říká např. konžský prezident – jiní, že odcházejí ti nejlepší." Zeman upozornil, že jestli zemi opouští její elita, země nemá perspektivu budoucího rozvoje. "Měli bychom usilovat o potlačení teroristických režimů, zejména Islámského státu a tím odpadne základní příčina odchodu," dodal další možné řešení.