V nedávném rádiovém rozhovoru totiž uvedl: „Můj otec mi doporučil, abych měl vůbec maturitu, abych na to vojenské gymnázium šel. To, že mě z něho z politických důvodů nakonec vyloučili, tak to je jenom taková tečka za tím příběhem.“

 

Reagoval tak na dotaz posluchače, který se podivil, že kdysi v minulosti ocenil bratry Mašíny a Milana Paumera za jejich ozbrojený odpor proti komunistickému režimu, když sám jako absolvent elitní vojenské školy tomuto režimu přísahal věrnost.

 

Topolánek ale nemluvil pravdu. Z Vojenského gymnázia v Opavě vyloučen nebyl. Jak vyšlo najevo loni 14. června při sněmovních interpelacích, školu nejen absolvoval, ale dokonce tak učinil s vynikajícím prospěchem – třemi jedničkami a jednou dvojkou.

 

Během tehdejší schůze Topolánek řekl stejnou nepravdu: „David Rath, velký znalec mého života, by měl ale připomenout, že nakonec jsem z tohoto vojenského gymnázia byl z politických důvodů vyloučen.“

 

@em-1

 

Když se poslanec ČSSD Václav Klučka pídil po konkrétních důvodech vyloučení, Topolánek musel s pravdou ven: „Já jsem byl poslední ročník, kterému umožnili maturovat na této škole.“ Vysvětlil pak, že byl propuštěn z armády, a proto nemusel platit dvacet tisíc korun za ukončení vojenské kariéry.

 

Oba Topolánkovi rodiče byli členy KSČ, jeho otec byl ze strany vyloučen pro nesouhlas se vstupem vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968. Mirek Topolánek studoval vojenské gymnázium v letech 1970–74.

 

@em-2