MOHLO BY SE VÁM LÍBIT
Mgid


„Zákon opravňuje nejvyššího státního zástupce napadnout žalobou rozhodnutí správního orgánu výhradně k ochraně závažného veřejného zájmu. Smyslem zákonné úpravy není revidovat individuální přestupková řízení a uložené sankce. Samotný fakt, že se v daném případě jedná o významného představitele veřejné moci, nezakládá závažný veřejný zájem na soudní přezkum správního rozhodnutí,“ uvedl Pavel Zeman ve svém odůvodnění.

 

Nejvyšší státní zastupitelství dále argumentuje, že „podat správní žalobu k ochraně veřejného zájmu je naprosto výjimečnou pravomocí, kterou lze využít právě a jen v závažných případech. V minulosti nejvyšší státní zástupce využil této pravomoci například v případech fotovoltaických elektráren, kde podanými žalobami dosáhl zrušení nezákonných licencí, a zabránil tak neoprávněnému čerpání veřejné podpory v řádu stamilionů korun.” 

„Domníváme se, že je namístě se ptát, zda není veřejný zájem na rovné politické soutěži, v níž politici nevlastní mediální domy, minimálně srovnatelně důležitý jako výše uvedený příklad. Kromě toho je známo, že právě premiér Babiš neoprávněně čerpá veřejnou podporu v řádu nikoli stamilionů, ale miliard korun,“ reagují aktivisté kampaně Milion chvilek pro demokracii na rozhodnutí nejvyššího státního zástupce.


@em-1

 

Podle aktivistú, premiérův střet zájmů v oblasti médií tedy nedostal šanci na posouzení nezávislým soudem. Případ tak skončil rozhodnutím Středočeského krajského úřadu, v jehož vedení je hnutí ANO, s tím, že přestupek nebyl prokázán, píší aktivisté.