Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) vyplácela v červnu 2,4 milionu starobních, 421 900 invalidních a 68 100 pozůstalostních penzí. Důchod tak úřad posílal 2,9 milionu lidí. Valorizace důchodů je zvýšení důchodů nejčastěji od lednové splátky důchodu.


@em-l

Valorizace důchodů se provádí ode dne splatnosti důchodu. Na valorizaci od lednové splátky důchodu budou mít nárok všichni příjemci státního důchodu, ať už řádného či předčasného starobního důchodu, invalidního důchodu prvního, druhého i třetího stupně i ti, kteří pobírají vdovský, vdovecký nebo sirotčí důchod, kterým byl státní důchod přiznán před 1. lednem 2019.
„Od ledna 2019 dojde k největšímu navýšení důchodů v historii. Průměrný starobní důchod, který byl v polovině roku 12 386 korun, bude navýšen o 900 korun, a přesáhne tak 13 200 korun,“ uvedla ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD).
A jaké tedy budou změny? Od ledna 2019 dochází ke změně, díky které se o 1.000 Kč měsíčně zvýší procentní výměru důchodu u důchodce, který dosáhl věku 85 let. Změna bude účinná od lednové splátky důchodu v roce 2019. Důchodcům, kteří dosáhnou věku 85 let po roce 2018, se důchod zvýší o 1.000 Kč od splátky důchodu v měsíci, ve kterém mají 85. narozeniny.