„Dobrý večer, dámy a pánové, dobrý večer,“ uvítal své obecenstvo. „Já nevím, jestli jste to zaznamenali, teďka se valej takový... To se valí každou chvíli něco ze světa, z Evropské unie anebo z OSN. Teď je Istanbulská úmluva, Marrákešská dohoda. Istanbulská je proti násilí na ženách. Chraň pánbůh, že bych měl něco pro násilí na ženách, nemiluju nic víc než ženy a nikdy jsem nemiloval,” začal Kraus.


"Ale máme zákony na to, že v demokratické společnosti se žádné násilí na ženách nemůže odehrávat. Považuji to za samozřejmost a každý, kdo se toho dopustí, je zločinec,“ řekl herec a moderátor. „Takže Istanbulská úmluva, jak jsem se dočetl, je od Rady Evropy, to je taková nadnárodní dohoda, že se skutečně nebudeme dopouštět násilí na ženách. Až mě to trošku uráží, jako by to doteď nestačilo. Máme zákon v demokratické společnosti, který to nedovoluje,“ dokončil Kraus.


Pak se přesunul k druhé dohodě o migrantech. „Marrákešská zase navrhuje OSN právo na migraci. Ale my máme zákon na to, kdo sem může přijít, jak, kdy, jaká má práva, když sem přijde, na co má nárok, na co nemá a tak dále. A mě to trošku znervózňuje, protože vznikají takové dohody, jsou to úmluvy a nadnárodní návrhy, které se dostanou nad stát.”


“Pak jistě vznikne komise pro dodržování této dohody, kam vstoupí, kdo bude chtít, a ten pak bude říkat, že stát nedodržuje tu dohodu, a dostane tak jako nad stát. Bude nám říkat, jak máme zlepšit tohle, tedy státu, ačkoliv ho nikdo nevolil, nikdo ho nevybíral, nikdo neví, kdo to je.“


@em-1


“Nedělá mi to nijak dobrý pocit,“ pokračoval herec a moderátor s tím, že má oprávněný pocit, že obecně ubývá osobních svobod a z našeho života a státu se dělá výchovný tábor, kde rozhodují ti „nejlepší a nejdobřejší“. „Ale já o tom nestojím, já chci svobodu a bezpečnost. Opravdu nic víc,“ uvedl svou show moderátor Jan Kraus.


@em-2