Pak plynule pokračoval, že důvodem demonstrace je „Voldemortův střet zájmů“. Demonstranty vyzýval, aby vytrvali ve svém úsilí, protože pak nás už prý takové situace nikdy nemusí potkat. „Základem demokracie je občan s občankou a malými občančaty“, řekl.

 


Demonstranty chválil, že nejsou lhostejní. „Budeme-li se zajímat o politiku, bude se muset zajímat o nás,“ pobízel. Velikost našeho národa podle něj spočívá v tom, že „nejsme ovce nebo zaměstnanci. A tím může naše srdce Evropy rozbít celý svět“.

 


A pak hrábl do kytary, ale místo dřívější protikorupční vypalovačky “Za co, pane bože, za co“ spustil jinou písničku: „Léta tu ta věta zněla, nedá se nic dělat“. Pokračoval, že „ačkoliv je pravda v nouzi, ne každý se tomu vzpouzí“.

 

@em-1


Máme prý „zaděláno na zázrak“, protože když si „každý vezme svoje žezlo“, tak „se zlou se potáže zlo“, a nebude se zpívat „bude líp“, protože líp opravdu bude.

 

@em-2