Komerční banka se jakožto poradce podílela na privatizaci společnosti OKD a může tedy nést zodpovědnost za miliardové škody, které zde byly způsobeny. Komerční banka není a ani nikdy nebyla znaleckým ústavem. Jedná se o účelově uvedenou informaci s cílem zvýšení relevantnosti a věrohodnosti posudku. Znalecké posudky, které byly za účasti komerční banky vypracovány, výrazně podhodnotily majetek společnosti OKD, a podkladové materiály pro privatizaci, na kterých se tato instituce podílela, mohou obsahovat účelová a manipulační fakta.


Komerční banka působila jako poradce pro privatizaci majetkové účasti státu ve společnosti OKD v roce 2004. V rámci procesu této privatizace došlo k miliardovým škodám způsobeným jak státu, tak desetitisícům nájemníků hornických bytů. Privatizační smlouva z roku 2004 stanovuje nabídkovou povinnost vůči nájemcům bytů OKD, která dosud nebyla splněna. Dále existují podezření, že v rámci přípravy znaleckého posudku a dalších materiálů, mohlo dojít k manipulaci s prezentovanými fakty. Ve Smlouvě stojí, že znalecký posudek, který ohodnotil pro účely privatizace společnost OKD, „vypracovaly společně znalecké ústavy VOX CONSULT, s.r.o., a Komerční banka, a.s.“ Komerční banka však není a ani nebyla znaleckým ústavem, tedy není možné ji takto prezentovat, a proto se jedná o účelově uvedenou informaci s cílem zvýšení relevantnosti a věrohodnosti posudku. Tato informace mohla uvést v omyl osoby, které za stát jednaly, neboť se nepravdivě uvádí, že ocenění státního podílu v OKD je zpracováno nejen znaleckým ústavem VOX CONSULT, ale také Komerční bankou, která je přední bankovní institucí. 

Navíc je posudek podepsán pouze ze strany VOX CONSULT a chybí zde podpis Komerční banky. Tímto posudkem mohla být OKD výrazně podhodnocena, čímž vznikla škoda ve výši miliard korun.