Principál Jan Hrušínský Miloše Zemana totiž nepovažuje za demokratického kandidáta. Tomáš Vyhoral má na takové chování jasný názor. “Demokrat, který by demokracii řešil těžkooděnci. Co na to říct? Snad jen, že pan Hrušínský je jeden z největších klaunů trpících totalitními tendencemi vůbec. Představte si, že by se tento člověk nějakým způsobem nedej bože dostal k moci. Jak by dopadli lidé, kteří smýšlejí a vidí svět jinak než on? Zřejmě by skončili v lágrech, vězeních a na oprátkách,” obává se Vyoral.


“Pan Hrušínský je myšlením typický bolševik a totalitář, nebo v současnosti eurobolševik, jakkoliv se zaklíná demokracií, svobodou a s křížkem po funuse levným hrdinstvím coby v současnosti silný antikomunista. Bezpečnostní služby na média. To je přístup fašisty či komunisty,” pokračoval komentátor. A nekončil.


@em-1


“Taky by mě zajímal Hrušínského pohled na prokázané dezinformace České televize. Ať už jde o trojnásobné „přeřeknutí“ v živém vstupu v hlavních Událostech, kdy zkušený reportér Hynek označil Andreje Babiše za bývalého premiéra, a to bez jakékoliv korekce ze studia, nebo o sestříhání originální rozhlasového vysílání o vstupu vojsk Varšavské smlouvy do ČR, kdy ČT ponechala pouze sovětská vojska a ostatní sestříhala. Nebo třeba reportáže o konferenci Jehovistů v Praze, kdy redaktoři na událost de facto zvali a referovali o svědcích Jehovových jako o filatelistech nebo houbařích bez zmínky jediné z řady kontroverzí, které tuto sektu obklopují,” uzavřel tému “Hrušínský” Tomáš Vyoral.


@em-2