Na český zlatý poklad se začali v roce 1918 skládat téměř všichni občané nově vzniklého Československa. Každý dal, co mohl, aby naše konečně svobodná země, měla svůj vlastní zlatý poklad. Po rozdělení Československa v roce 1992, byl zlatý poklad rozdělen mezi Českou a Slovenskou republiku poměrem 2:1. Česku tedy připadlo 69.5 tuny zlata z československého národního pokladu a poměrná část historických, vzácných zlatých mincí. Myslíte si, že je náš národní poklad dodnes bezpečně uschován v trezoru České národní banky? Nebo, že by za těch 22 let od rozdělení republik zvětšil? Musíme vás zklamat...


V roce 1998 totiž stávající guvernér ČNB Josef Tošovský bez toho, že by byla celá věc zveřejněna, nebo nějak diskutována, (ačkoli se jednalo o zlato patřící celému národu), prodal 56 tun zlata z našeho Národního zlatého pokladu a velkou část zlatých mincí Německu, za neměcké státní dluhopisy!


Takže když se dnes občas otevřou dveře trezorů ČNB, máme možnost si prohlédnout ubohé zbytky našeho zlatého národního pokladu - zbyla pouze 1/8. Mockrát “děkujeme” Tošovský…


@em-l