Vdova Ivana uspořádala svému milovanému muži důstojnou rozlučku v pražské katedrále sv. Víta, které se zúčastnili stovky pozvaných hostů. Po pohřbu začala postupně nabírat síly, aby vyjádřila dík těm, kteří jí s náročnými přípravami pomáhali.


@em-1


Mezi nimi je i kancelář českého prezidenta Miloše Zemana, kterému vděčí za rozloučenou provázenou státními poctami. "Dovolte mi proto tímto vyjádřit Vám moje osobní poděkování. Stejně tak moje poděkování směřuje vůči všem z okruhu Kanceláře prezidenta republiky a všech jejích součástí, kteří se na náročné realizaci podíleli - nelze je na tomto místě uvést všechny a nejde rozhodně jen o vedoucích pracovníků, přesto bych ráda výslovně zmínila alespoň pana Vladimíra Kruliša, ředitele odboru protokolu Kanceláře prezidenta republiky, a v neposlední řadě také pana Jána Nováka, ředitele Sekce administrativní Kanceláře prezidenta republiky," napsala v listu s vlastnoručním podpisem Ivana Gottová.


@em-2