Před Geislerovou však dostala své slovo další herečka - Martha Issová, která se již v minulosti vyhranila vůči prezidentu i premiérovi.

“Nezápomínejte, že politika, se dělá nohama. Špatní vládci chtějí, aby tvoje tělo ochablo v křesle a tvoje emoce se rozptýlily po displeji. Diven, aby byl odpor proti zneužívání moci úspěšný, je vždy nutné zdolat dvě překážky. Za prvé, musí myšlenka změny přilákat lidi z odlišných prostředí, kteří se na mnoha věcech neshodnou. Za druhé, se lidí musejí ocitnou mimo domov, uprostřed skupin, se kterými se do té doby nepřátelili. Protest, lze zorganizovat i pomocí sociálních sítí, ale pokud nepřejde do ulic, je jen imaginární,” řekla Issová účastníkům. Poté následovala Anna Geislerová.


@em-1


Poté promluvila Anna Geislerová, která vyzývali dav, aby se zapojil do politiky a politické spolky i finačně podporoval. “Přispívejte na dobrou věc. Aktivně se zapojte do politických i nepolitických organizací, se kterými sdílíte pohled na svět. Vyberte si jednou či dvě veřejně prospěšná združení, a podporujte je finančně, nebo se staňte dobrovolníky. Vždycky je povzbudzující vědet, že ať se už právě děje cokoliv, pomáháš dobrým lidem dělat dobrou vec,” vyjádřila se Geislerová.


@em-2