Altner ve stížnosti argumentoval tím, že rozhodoval senát, který si kauzu "sám přidělil". Soud prý navíc usnesení přiměřeně neodůvodnil.


@em-l

Ústavní soud dal Altnerovi za pravdu. Zkritizoval přitom rozvrh práce Nejvyššího soudu pro rok 2016, který dával širokou pravomoc řídícímu předsedovi senátu. Přidělení kauzy konkrétním soudcům tak podle něj nebylo dostatečně transparentní.


"Pravidla přidělování soudní agendy musí být stanovena přímo v rozvrhu práce, musí být transparentní, obecná a obsahovat záruky proti možnému zneužití," uvedl ústavní soudce zpravodaj Jan Filip v obsáhlém odůvodnění. Podle ústavních soudců tak skutečně Nejvyšší soud porušil Altnerovo právo na řádný proces a právo na zákonného soudce.


Po doručení dnešního nálezu bude verdikt o nároku Altnerových vůči ČSSD znovu pravomocný a vykonatelný. "Opět se tak rozběhne exekuce, zahájená už v roce 2016," podotkl advokát Altnerových Václav Veselý.


ÚS v úterý zrušil odklad vykonatelnosti rozsudku, podle něhož má ČSSD zaplatit dědicům Altnera asi 338 milionů korun. ČSSD požádá o další odklad. Po doručení úterního nálezu ÚS ale bude verdikt o nároku Altnerových vůči ČSSD znovu pravomocný a vykonatelný.
"O dalším vedení exekuce musí rozhodnout exekuční soud. Soudní exekutor bude postupovat naprosto standardně tak, jako by postupoval v jakékoli jiné věci. S ohledem na zákonem uloženou povinnost mlčenlivosti se však exekutor nemůže vyjadřovat k průběhu konkrétního řízení," odpověděl soudní exekutor Lukáš Jícha na dotaz, jaký bude postup jeho úřadu po nabytí právní mocí verdiktu o nároku Altnerových vůči ČSSD.


Pražský městský soud přiznal Altnerovi peníze za to, že ČSSD od roku 1997 zastupoval ve sporu o pražský Lidový dům. Podle rozsudku mu strana měla zaplatit 18,5 milionu korun, hlavní část celkové nárokované sumy tvořila smluvní pokuta, která od podání žaloby do vynesení rozsudku činila 318 milionů.


O odkladu vykonatelnosti rozhodl v roce 2016 Nejvyšší soud (NS) poté, co obdržel dovolání ČSSD proti verdiktu pražských soudů. Dovolání dosud nevyřešil. Podle ústavního soudce Jana Filipa nyní NS buď může opět rozhodnout o odkladu, ovšem vzít v úvahu výtky ÚS a lépe vše zdůvodnit, nebo vynést definitivní verdikt o nároku vůči ČSSD.


V období mezi rozsudkem odvolacího Městského soudu v Praze a odkladem vykonatelnosti byl verdikt pravomocný a vykonatelný. ČSSD přesto odmítala Altnerovi peníze poslat. Odůvodňovala to obavou, že v případě úspěchu u Nejvyššího soudu už by peníze nedostala zpět. Uspokojovala proto jen Altnerovy věřitele, kteří se jí hlásili.