„Neuvolněný člen rady“ nepracuje na radnici, má zaměstnání někde jinde a během své pracovní doby u zaměstnavatele dochází pouze na zasedání jednotlivých orgánů města. Tyto hodiny si poté v rámci refundace nechá proplatit a dá je svému zaměstnavateli. V případě podnikatelů je fixní částka 250 korun za hodinu, v případě zaměstnanců se vypočítává hodinová sazba podle výše platu. Je zde ale podmínka. Zastupitel či radní má nárok si nechat proplatit hodiny pouze při zasedání jednotlivých orgánů a v rámci své pracovní doby. Neexistuje, že zaměstnanec s pracovní dobou do 16:00 si nechá proplatit práci na radnici v době od 16:00 do 22:00.


Někdo takový se ale přece našel. Je jím politik STAN Ondřej Růžička, člen Rady městské části Prahy 4, který je také předsedou komise pro obnovu koupaliště Lhotka a členem v dalších třech komisích. Konkrétně v komisi majetkové pro bytové a nebytové prostory, pro domy s pečovatelskou službou a také v komisi pro dopravu. Co je ale důležité: také je klasickým zaměstnancem.


Zajímavé jsou ale počty hodin a doba strávená na radnici. Jak už bylo zmíněno, Růžička nemá nárok účtovat si jiné hodiny než ty, které stráví na zasedání rady, zastupitelstva a komisí. Rada se ovšem koná průměrně dvakrát za měsíc a trvá okolo čtyř hodin. Zastupitelstvo se schází jednou za dva měsíce a jednají čtyři až pět hodin a jednání komisí je přibližně jednou měsíčně na dvě hodiny. Lze tedy mluvil maximálně o 15 hodinách měsíčně v případě Ondřeje Růžičky. Průměrně by si tedy měl nechat vyplatit okolo 50 tisíc ročně, stejně jako ostatní neuvolnění členové rady a zastupitelstva. V roce 2016 stál tento gazdíkovec Prahu 4 o čtvrt milionu korun navíc.


@em-1

 

Například v září 2017 si vykázal 96 hodin práce, dvě zasedání rady po sedmi hodinách, jednu komisi, která trvala sedm hodin, a jedno jednání zastupitelstva, které podle Růžičky trvalo dokonce devět hodin. Zbylých 66 hodin vykonával „Práci pro MČ Praha 4“. Jakou konkrétně, to ale nikdo neví. Co je jasné, že na proplacení těchto hodin neměl vůbec nárok.