Karlovarské minerální vody zajímali pouze miliardové výdělky z těžby surovinového bohatství české země, které si její majitel Alessandro Pasquale vyváděl mimo Českou republiky.  Dokonce uštědřil facku jednomu z památkářů, který jej na veřejnosti vyzýval k převzetí zodpovědnosti a obnovu zdevastovaných historicky ceněných objektů v lázních Kyselka.