Vedoucí státní zástupce následně zjišťoval, zda je změna zákonná a důvodná. Nyní se s tímto názorem ztotožnil.

 

„Kauza, která se na samém počátku jevila jako jednoduché podvodné jednání při získání evropské dotace na výstavbu Farmy Čapí hnízdo, se vlivem dokazování a především nutností vykládat evropské předpisy vyvinula do složité právní otázky v části výkladu aktů přijatých orgány Unie, k jejímuž řešení by mohl být příslušný Soudní dvůr Evropské unie,“ oznámil Městský státní zástupce v Praze Martin Erazím.

 

Podle státního zástupce jde o problematiku výkladu pojmu malý a střední podnik. „Obviněné osoby jako žadatelé o dotaci deklarovali Farmu Čapí hnízdo jako malý a střední podnik formou čestného prohlášení. Orgány činnými v trestním řízení bylo toto tvrzení považováno za nepravdivé, a došlo proto k zahájení trestního stíhání. Provedené dokazování však vedlo k závěru, že Farma Čapí hnízdo podmínky definice malého a středního podniku splňovala,“ shrnul Erazím, podle něhož personální propojení nehrálo roli a Čapí hnízdo tak bylo posouzeno jako nezávislý podnik.

 

„I pokud by v důsledku až následné desetileté rozhodovací praxe Soudního dvora bylo dovozeno, že Farma Čapí hnízdo nesplňovala definici pojmu ‚malý a střední podnik‘ v době podání žádosti o poskytnutí dotace v roce 2008, nepovažuji za možné klást komukoliv za vinu možné nesprávné posouzení takové právní otázky v době podání žádosti o poskytnutí dotace před 11 lety. Proto jsem se v rámci aprobace ztotožnil s právním názorem dozorového státního zástupce,“ konstatoval žalobce.

 

Pražští žalobci své rozhodnutí po nabytí právní moci pošlou nejvyššímu státnímu zástupci Pavlu Zemanovi. Ten má v případě pochybností možnost toto rozhodnutí zvrátit.

 

Z konkurujících si právních zájmů, konkrétně zájmu veřejnosti o informace a zájmu dotčených osob Erazím upřednostnil „větší ochranu právům dotčených osob“. Zpětně nicméně řekl že „mělo být oznámeno zřetelně a jednoznačně, že došlo k předložení rozhodnutí o zastavení trestního stíhání“.

 

 

@em-1

 

 

„Jsem odkázaný na informace z tisku, nemám žádnou informaci, ani moji advokáti,“ uvedl premiér Andrej Babiš. Doplnil, že se k rozhodnutí žalobců vyjádří, až jej obdrží v oficiální formě.

 

„Byla to uměle vytvořená kauza s cílem poškodit naše hnutí,“ uvedl Jaroslav Faltýnek, předseda poslaneckého klubu ANO, který byl dříve v kauze také stíhaný. „Když policie nedodala důkazy státní zástupce zcela logicky zastavil trestní stíhání,“ doplnil Faltýnek na tiskové konferenci.

 

 

@em-2