Řízení o výběru advokátní kanceláře bylo zadané mimo zadávací řízení na základě uplatnění výjimky dle § 29 písm. k) bod 1) a bod 2) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Na základě hodnocení podaných nabídek, kdy základním hodnotícím kritériem byla nejnižší nabídková cena, byla vybrána advokátní kancelář Weil, Gotshal & Manges. Kolik služby budou stát, zatím není jasné. Ministerstvo ale počítá s nadlimitní veřejnou zakázkou ve výši minimálně za 10 milionů korun, závazek plnění služeb má trvat nejméně tři roky.

Ministerstvo financí zakázku pro externí advokátní kancelář vypsalo a uzavřelo smlouvu s advokáty navzdory svému prohlášení, že spory státu by neměly zastupovat externí advokátní kanceláře, nýbrž zaměstnanci státu prostřednictvím Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Ministryně Alena Schillerová spolu s ředitelkou ÚZSvM vyzvaly, aby instituce státu své spory Úřadu předaly, jak Česká justice informovala.

ÚZSVM ale upozorňuje, že může stát zastupovat pouze v tuzemských sporech. „Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových může vlastními zaměstnanci zastupovat stát pouze v tuzemských majetkových sporech, nikoliv v mezinárodních arbitrážích podle smluv o ochraně investic,“ uvedl mluvčí Radek Ležatka.

Mezinárodní kancelář Weil, Gotshal & Manges se na arbitrážní spory specializuje, stejně jako její česká pobočka, ve které je partnerem Karel Muzikář mladší. Ten spolupracoval s exprezidenty Václavem Havlem a Václavem Klausem a jeho kontakty do státní správy jsou obecně známé. Kancelář Česko zastupuje v desítkách arbitráží a soudních sporů.

zdroj: ceska-justice.cz